Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zásuvného modelu QGIS pro stažení a analýzu datové sady LUCAS 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brůha Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsah této diplomové práce je možné rozdělit do dvou částí. První část se zabývá harmonizací datové sady LUCAS a její publikací na mapovém serveru. Druhá část popisuje tvorbu Python balíčku pyeumap.lucas a samotného zásuvného ...
  • Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro zpracování GTFS o vizualizaci tarifních pásem PID 

   Author: Martin Kouba; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Gardoňová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací vytváření tarifních pásem pro dopravní systém Pražské integrované dopravy. Implementace řešení je prováděna jako rozšíření již existujícího zásuvného modulu za pomocí GTFS datasetu. ...