Now showing items 1-6 of 6

  • Dokumentace historických objektů malými laserovými skenery a vizualizace pomocí VR 

   Author: Martin Hudeček; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této práce je najít moderní způsob vytváření a uchovávání přesného 3D modelu podzemních objektů. Základní částí práce je vytvoření a zpracování modelu historického podzemního objektu - štoly Johannes a její následná ...
  • Prezentace 3D modelů a GIS dat v prostředí virtuální reality 

   Author: Vojtěch Cehák; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Havlíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Virtuální realita je mladá a nepříliš prozkoumaná technologie. Z většiny je využívána pro zábavu a herní průmysl, ale může být přínosná i pro mnohé jiné obory. Tato práce se věnuje nejprve obecnému popisu této technologie, ...
  • Využití blízké fotogrammetrie v podzemních prostorách spojené s moderními metodami vizualizace 

   Author: Martin Kýhos; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je za pomoci blízké fotogrammetrie získat prostorová data části podzemního prostoru bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce, nyní v podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov, a ta vizualizovat v ...
  • Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří 

   Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Brus Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými ...
  • Využití virtuální reality při dokumentaci a vizualizaci památkových objektů 

   Author: Robin Pflug; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem této práce je ukázat možnosti využití VR pro památkovou péči. Podstatou práce je tvorba a zpracování modelů historických objektů pro následnou vizualizaci ve VR. Data ve formě fotografií byla získána běžně dostupnými ...
  • Zpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020 

   Author: Lukáš Fogl; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet ...