Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace archivních mapových a obrazových materiálů k vybraným zámeckým objektům schwarzenberského panství 

   Author: Kučera Miroslav; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem práce je shromáždění mapové a plánové dokumentace zámků Třeboň, Český Krumlov, Kratochvíle a Hluboká nad Vltavou a jimi spravovaných panství. Práce se zaměřuje na období 19. a první polovinu 20. století, kdy zámky ...