Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj řeky Ostružné na starých mapách 

   Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je dokumentace změn toku řeky Ostružné a jejího nejbližšího okolí ze starých map. Jako podklad byla vybrána vhodná kartografická díla zobrazující tok řeky, která byla dále georeferencována a ...