Now showing items 1-5 of 5

  • Dokumentace historických objektů malými laserovými skenery a vizualizace pomocí VR 

   Author: Martin Hudeček; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této práce je najít moderní způsob vytváření a uchovávání přesného 3D modelu podzemních objektů. Základní částí práce je vytvoření a zpracování modelu historického podzemního objektu - štoly Johannes a její následná ...
  • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Dolní Chabry (Praha) - dílčí měřická dokumentace 

   Author: Radek Novotný; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá dokumentací kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Cílem této práce je vytvořit detailní prostorový model interiéru i exteriéru kostela, zhotovit fotoplány a ortofota ...
  • Měřická dokumentace krovu metodou 3D skenování - specifika sběru a zpracování dat 

   Author: Jiří Mrkvička; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Zíma Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce pojednává o vyhodnocení a úpravě bodového mračna historického krovu v Chebu pořízeného jednoduchým laserovým skenerem. Práce má sloužit jako návod pro zpracování mračna za účelem získání vhodných výsledků ...
  • Ulice Havelská (Praha 1) - měřická dokumentace podloubí domů č.p. 504-5012 

   Author: Michal Zíma; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou dílčí dokumentace podloubí domů č. p. 504 – 512 v Havelské ulici v Praze 1 pro Národní památkový ústav. Úvodem práce informuje o historii zaměřovaných objektů. Zamýšlí se nad používanými ...
  • Zpracování a vizualizace laserových dat z expedice Maroko 2020 

   Author: Lukáš Fogl; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce se zabývá dokumentací historického objektu za pomoci malých laserových skenerů a prezentací výsledků v prostřední virtuální reality. Zaměřena a zpracována byla synagoga v osadě Bni Sbih, oblast Drâa-Tafilalet ...