Now showing items 1-3 of 3

  • Tvorba digitálního modelu zaniklé obce Přísečnice 

   Author: Barbora Vurbsová; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Šádek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Diplomová práce popisuje průběh modelování již zaniklé obce Přísečnice, na jejímž místě se dnes nachází stejnojmenná vodní nádrž. Práce obsahuje částečné vyobrazení historie města a života v něm. Součástí práce je i obecný ...
  • Virtuální skansen - prezentace modelů venkovských stavení 

   Author: Eva Frommeltová; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Čábelka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá vizualizacemi 3D modelů venkovských stavení v prostředí webových stránek a virtuální reality. V rámci práce byl vytvořen digitální model stavení Kundratice č.p. 60 s využitím plánové dokumentace ...
  • Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří 

   Author: František Mužík; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Brus Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této diplomové práce je vizualizace zaniklé šumavské obce Zhůří s využitím rozšířené reality sledované v prostředí mobilní aplikace vytvořené v herním enginu Unity. Součástí aplikace je taktéž mapa a sekce s historickými ...