Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dat plovoucích vozidel ve vztahu k meteorologickým podmínkám 

   Author: Jiřina Lucia Varon Izová; Supervisor: Purkrábková Zuzana; Opponent: Juruš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vztahem meteorologických podmínek a rychlostí dopravního proudu. Na základě dat ze silničních meteorologických stanic a FCD jsou zpracovány regresní modely, které popisují dopad meteorologických ...