Now showing items 1-2 of 1

    NVOCC operator, shipowner, LCL, FCL, strategic management, vision, PEST analysis, Porter?s 5 forces model, value chain, SWOT analysis (1)
    NVOCC operátor, rejdař, LCL,FCL, strategické řízení, vize, PEST analýza, Porterův model 5 sil, hodnotový řetězec, SWOT analýza (1)