Now showing items 1-2 of 1

    Characteristics 314th cv ZHN Analysis of the workplace before the reorganization Analysis of the workplace after reorganization Logistic support before the reorganization Logistic support for reorganization Optimization of logistics at 314. cv ZHN Operational and economic evaluation (1)
    Charakteristika 314. cv ZHN Analýza pracoviště před reorganizací Analýza pracoviště po reorganizaci Logistické zabezpečení před reorganizací Logistické zabezpečení po reorganizaci Optimalizace logistiky u 314. cv ZHN Provozní a ekonomické vyhodnocení (1)