• Disponibilita náhradních dílů a logistické sklady 

      Autor: Vondra Leoš; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Radoň Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Předmětem a cílem diplomové práce je problematika měření disponibility náhradních dílů logistických skladů a návrh zlepšení hodnocení disponibility náhradních dílů. Dále jsou objasněny hlavní pojmy z oblasti logistiky a ...