• Bike sharing - nový fenomén v cyklodopravě 

      Autor: Včala Jan; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Macek Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
      Předmětem této práce je provést rozbor a analýzu několika největších a nejúspěšnějších systémů sdílení kol z celého světa, společně se stanovením potenciálu pro budoucí rozvoj cyklodopravy na území hlavního města Prahy, a ...