• Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování 

      Autor: Syrová Nikola; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Strachota Vasil
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
      Téma této diplomové práce je Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování. Teoretická část charakterizuje rozvoj nemotorové dopravy a její přínosy, jak ekonomické, tak pro zdraví člověka a přírodu. ...