Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení spotřeby energie v osobní dopravě 

   Author: Fingermannová Jana; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá závislosti energie spotřebované na dopravu na hustotě osídlení. Práce si klade za cíl na základě dotazníkového šetření získat data o frekvenci, délce cest a druhu použitých dopravních prostředků pro jednotlivé ...