Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě 

   Author: Petržílka Matěj; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě"je zpracování analýzy podmínek a přístupů k přepravě nebezpečných zásilek námořní přepravou s cílem návrhu systému pro ...