Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže 

   Author: Pitter Lubomír; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Šmelko Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže pro zadanou spádovou oblast. Je nezbytné provést analýzu současného stavu z pohledu provozního a ekonomického. Na základě této analýzy ...