Now showing items 1-1 of 1

  • Provozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín 

   Author: Dufek Jakub; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem dvousegmentové dopravní obsluhy na trati Praha - Kolín. Cílem práce je analyzovat poptávku po dopravě a na jejím základě navrhnout provozní koncepci na trati Praha - Kolín, která bude odpovídat ...