Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj palubního prostoru v osobní letecké dopravě s dopadem na ekonomiku letu 

   Author: Alžběta Medová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Předmětem této diplomové práce je popis vývoje palubního prostoru v osobní letecké dopravě a jeho dopad na ekonomiku letu. Teoretická část je věnována popisu a bližší analýze některých vstupních parametrů matematického ...