Now showing items 61-80 of 88

  • Vývoj přepravních dokladů v osobní letecké dopravě 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Cílem předložené práce je analýza vývoje přepravních dokladů v osobní letecké dopravě. Hlavním výsledkem práce je SWOT analýza implementace projektu elektronických letenek e-Ticketingu. V úvodní kapitole jsou představeni ...
  • Koncepce bezpečného parkování jízdních kol v systému integrované osobní dopravy 

   Author: Rutar Daniel; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je zjistit a popsat možnosti bezpečného parkování jízdních kol. Na modelovém příkladu je řešena možnost financování projektu bezpečného parkování jízdních kol pomocí Public Private Partnership - PPP.
  • Prověření stability jízdního řádu ve vybraném traťovém úseku během modernizace 

   Author: Biskup Jan; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Těhník Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce prověřuje provozní opatření a dopravní řešení navržená pro výlukový provoz na trati č. 171/521 Praha - Beroun během stavebních prací při její modernizaci, která proběhne v rámci přestavby III. tranzitního železničního ...
  • Optimalizace logistiky firmy Sto, s.r.o. 

   Author: Pazdera Vojtěch; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Téma diplomové práce je optimalizace logistického řetězce společnosti Sto, s.r.o. Analýzou SWOT bylo určeno slabé místo logistických procesů. Identifikovaný problém byl analyzován, modelován a optimalizován pomocí disciplín ...
  • Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě 

   Author: Petržílka Matěj; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Systém pro sledování a monitorování nebezpečných zásilek v námořní přepravě"je zpracování analýzy podmínek a přístupů k přepravě nebezpečných zásilek námořní přepravou s cílem návrhu systému pro ...
  • Statistická optimalizace a řízení skladových zásob 

   Author: Kopyn Štefan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-07)
   Diplomová práce se věnuje vlivu pravděpodobnosti při určování správného modelu řízení zásob. Protože v reálných situacích dochází k přechodnému nedostatku, je cílem podniků minimalizovat četnost takových případů. Práce ...
  • Podpora zavedení vozidel s pohonem CNG a LPG do městského provozu 

   Author: Kaiser David; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-15)
   Předmětem této diplomové práce je zaměření se na využívání alternativních paliv. Konkrétně stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného ropného plynu (LPG). Cílem je využití těchto paliv zejména v prostředí městského ...
  • Optimalizace využití manipulační techniky ve vybrané společnosti 

   Author: Just Ladislav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Nachtigall Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky ve skladové hospodářství ve společnosti FM Česká, s.r.o. v Tuchoměřicích na základě informací získaných z roční statistiky a prováděných měření. ...
  • Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD 

   Author: Kanclíř Martin; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Seifert Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem této Diplomové práce "Přeprava OOSPO a standardy kvality v MHD" je analýza současného stavu přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD v Praze. Dále charakteristika této skupiny osob, definování ...
  • Ekonomické a provozní srovnání elektromobilů s konvenčními automobily 

   Author: Řezníček Ondřej; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Téma své diplomové práce jsem zaměřil na srovnání všech dostupných alternativních paliv u automobilů. S ohledem na mé působení u značky BMW budou předmětem mého zkoumání automobily s konvenčním pohonem, které následně budou ...
  • Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma 

   Author: Šimon Jan; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Roun Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Výrobní proces letecké komponenty s využitím metodologie Lean Six Sigma" je aplikace metodologie Lean Six Sigma na vybraný vnitropodnikový logistický proces, který za současných podmínek nedosahuje ...
  • Multimodální řešení přeprav z České republiky do Velké Británie 

   Author: Cernenco Maxim; Supervisor: Stejskal Petr; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu přeprav z České republiky do Velké Británie na základě reálného projektu pro zákazníka firmy DHL Freight. Výsledkem provedené analýzy byl návrh multimodálního ...
  • Optimalizace distribuce technických plynů 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Votápka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato diplomová práce "Optimalizace distribuce technických plynů" se zabývá distribucí technických plynů ve společnosti, která k této činnosti využívá vozový park nákladních ADR návěsů. Po seznámení se současným stavem a ...
  • Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH 

   Author: Srbek Miroslav; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vodrážková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Návrh modelu zásobování vratnými obaly ve firmě Pierburg GmbH" je analýza současného systému zásobování vratnými obaly, identifikace neefektivních procesů a navržení stejně jako implementace ...
  • Optimalizace umístění skladů audiovizuální techniky ČSOB 

   Author: Jirsa Jakub; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Nykles Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce je nalezení vhodného umístění skladu audiovizuální techniky ČSOB z hlediska lokačního problému. Dalším cílem práce je vybrat z výsledných řešení to, které bude nejlépe vyhovovat potřebám společnosti ...
  • Ekonomika obsazování dálkově ovládáných stanic provozními zaměstnanci 

   Author: Štorek Filip; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Kokojan David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce" Ekonomika obsazování dálkově ovládaných stanic provozními zaměstnanci" je analýza dopadů redukce zaměstnanců na dopravních provozních pozicích v rámci budování dálkově ovládaných stanic, zejména ...
  • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

   Author: Kuzminykh Roman; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
  • Strategie vývoje přepravy kontejnerů mezi Čínou a německými přístavy 

   Author: Klapal Josef; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Jašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Tato práce se zabývá námořní přepravou s využitím standardních ISO kontejnerů na konkrétních dopravních trasách mezi Čínou a německými přístavy. Hlavní náplní této práce je identifikování a predikce nalezených trendů ve ...
  • Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR 

   Author: Oreshkin Alexey; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR je analýza současného dopravního stavu mezi městskými částmi Prahou 5 a Prahou 13, představit dopravní systém String Transport Systems a ...
  • Řešení barvení grafů metodou celočíselného programování 

   Author: Šlégl Jan; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce je zaměřena do oblasti aplikací a řešení maximum degree colouring problem. Exaktní algoritmické přístupy řešící tento problém jsou náročné z hlediska výpočetního času. V této diplomové práci je řešeno, zda ...