• Optimalizace článku logistického řetězce 

   Autor: Osičková Monika; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Optimalizace článku logistického řetězce" je zaměřena na problematiku procesního řízení ve firmě. V současné době, kdy změny na trzích přicházejí každým okamžikem, je třeba umět se těmto změnám rychle ...
  • Optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže 

   Autor: Pitter Lubomír; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Šmelko Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže pro zadanou spádovou oblast. Je nezbytné provést analýzu současného stavu z pohledu provozního a ekonomického. Na základě této analýzy ...
  • Hodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice 

   Autor: Buzák Jan; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Vichta František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a prakticky ověřit způsob hodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice založený na principech a metodách makroskopického dopravního modelování. Na základě ...
  • Optimalizace logistických procesů ve firmě Stepa s.r.o. 

   Autor: Palla Miroslav; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Faltýnková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-25)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci logistických procesů ve výrobní firmě. Cílem práce je optimalizovat logistické procesy na základě analýzy podniku. Práce obsahuje seznámení s firmou Stepa s.r.o., analyzuje ...
  • Provozní porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci 

   Autor: Hába Ondřej; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Študlar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato práce se zabývá provozním porovnáním regionálních vlaků závislé a nezávislé trakce v České republice. Za tímto účelem je provedena analýza všech tratí v České republice z hlediska nasazení vlaků nezávislé trakce na ...
  • Návrh optimalizace zpoplatnění DC v zájmu rebalance přepravních výkonů 

   Autor: Štěpánková Kateřina; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh optimalizace zpoplatnění dopravních cest v rámci rebalance přepravních výkonů" jsou analýzy přepravního trhu a zpoplatnění dopravních cest České republiky a navržení optimalizace zpoplatnění ...
  • Zkvalitnění železničního provozu v úseku Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí 

   Autor: Černá Renata; Vedoucí práce: Drábek Michal; Oponent práce: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Práce se zabývá jednokolejným úsekem Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí, který lze z provozního hlediska považovat za omezující. Plánovaný provozní koncept požadovaný objednateli veřejné osobní dopravy není možný z důvodu ...
  • Aplikace simulačních metod v investičním rozhodování 

   Autor: Neumann Marek; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem této diplomové práce je shrnout pojem riziko a jeho management v rámci investičních projektů. Představit některé metody vhodné pro stanovení rizika investičního projektu. Dále na reálném investičním projektu provést ...
  • Výběr vhodné logistiky malého podniku v prostředí e-komerce 

   Autor: Lekeš Jan; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kumpoštová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   V této diplomové práci budou nejprve uvedeny základní pojmy dále v práci používané - zejména z oblasti malého a středního podniku, e-komerce a ekonomické analýzy. Uveden bude konkrétní případ firmy provozující internetový ...
  • Citlivostní analýza přepravní poptávky 

   Autor: Nahodil David; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Citlivostní analýza přepravní poptávky" je provést citlivostní analýzu a zjistit faktor, který nejvíce ovlivňuje poptávku po přepravě. Obsahem této práce jsou základní informace o dopravě, analýza ...
  • Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku 

   Autor: Malý Zbyněk; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Diplomová práce "Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku" se zaměřuje na problematiku výrobního zásobování ve společnosti KOSTAL CR, spol. s r. o. Konkrétně se zabývá návrhem nového ...
  • Simulace provozu segwayů v Praze 

   Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Simulace provozu segway v Praze" je studie současného stavu provozování osobních přepravníků v České republice a jiných zemích světa. Odborná práce se zabývá analýzou legislativy, navržením nových ...
  • Optimalizace provozu skladu DB Schenker ve Strančicích 

   Autor: Simbaeva Valeriya; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Jizba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem diplomové práce je návrh řešení specifických problémů provozu skladu společnosti Schenker s. r. o. ve Strančicích. V teoretické části je představena společnost DB Schenker. Dále jsou definovány dva problémy, které ...
  • Projektové řízení a jeho aplikace v investiční výstavbě 

   Autor: Künzelová Barbora; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem této práce je představení projektového managementu a jeho aplikace na vybraném projektu investiční výstavby. Ve spolupráci se zadavatelem projektu byl vybrán projekt stavby bioplynové stanice. Čtenář je nejprve ...
  • Provozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín 

   Autor: Dufek Jakub; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem dvousegmentové dopravní obsluhy na trati Praha - Kolín. Cílem práce je analyzovat poptávku po dopravě a na jejím základě navrhnout provozní koncepci na trati Praha - Kolín, která bude odpovídat ...
  • Využití dopravního letadla A380 v osobní letecké dopravě 

   Autor: Valouch Tomáš; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj největšího dopravního letadla současnosti, Airbusu A380, podívat se na jeho konkurenty a zjistit jeho postavení v osobní letecké dopravě. Hledat výhody a nevýhody užívání tohoto ...
  • Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu 

   Autor: Dolský František; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Trapl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu" je popis historického vývoje biopaliv, jejich podpory a legislativy v rámci ČR a zemí EU. Práce dále sleduje ekonomický, environmentální ...
  • Management kvality při pronájmu vozidel 

   Autor: Šebánek Michal; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Pánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Management kvality při pronájmu vozidla" je analyzovat možnosti využití managementu kvality v rámci zlepšení služeb poskytované ČEZ Korporátními službami s.r.o. pro své zákazníky, kteří ...
  • Využití letounu A-400 pro nákladní přepravu na strategické úrovni v AČR 

   Autor: Hrušková Kateřina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá možností nasazení letounu Airbus A-400M v podmínkách Armády České republiky na strategické úrovni. Práce je určena všem zájemcům o problematiku přepravy materiálu letecky ve specifickém prostředí AČR při ...
  • Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice 

   Autor: Cvrček Antonín; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Suchopár Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice" je analyzovat vlivy ovlivňující výběr spotřební daně na motorové naftě a motorovém benzínu. Současně také analyzovat situaci zdanění ...