Now showing items 41-60 of 127

  • Optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže 

   Author: Pitter Lubomír; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Šmelko Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace svozu a rozvozu místní zátěže pro zadanou spádovou oblast. Je nezbytné provést analýzu současného stavu z pohledu provozního a ekonomického. Na základě této analýzy ...
  • Mezikontinentální provoz nízkonákladových leteckých společností 

   Author: Bulej Petr; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových společností na mezikontinentálních tratích. V šesti kapitolách je postupně uveden výběr vhodného letadla a letecké společnosti s možností založení nové letecké ...
  • Analýza hedonické ceny v závisloti na dopravní infrastruktuře 

   Author: Martinkovič Tomáš; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Hermanová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Analýza hedonické ceny v závislosti na dopravní infrastruktuře" je analyzovat vliv dopravní infrastruktury na ceny nemovitostí v jejím okolí. Zaměříme se na několik hlavních parametrů analyzované ...
  • Optimalizace logistických procesů ve firmě Stepa s.r.o. 

   Author: Palla Miroslav; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Faltýnková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-25)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci logistických procesů ve výrobní firmě. Cílem práce je optimalizovat logistické procesy na základě analýzy podniku. Práce obsahuje seznámení s firmou Stepa s.r.o., analyzuje ...
  • Výběr vhodné logistiky malého podniku v prostředí e-komerce 

   Author: Lekeš Jan; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kumpoštová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   V této diplomové práci budou nejprve uvedeny základní pojmy dále v práci používané - zejména z oblasti malého a středního podniku, e-komerce a ekonomické analýzy. Uveden bude konkrétní případ firmy provozující internetový ...
  • Aplikace simulačních metod v investičním rozhodování 

   Author: Neumann Marek; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem této diplomové práce je shrnout pojem riziko a jeho management v rámci investičních projektů. Představit některé metody vhodné pro stanovení rizika investičního projektu. Dále na reálném investičním projektu provést ...
  • Zkvalitnění železničního provozu v úseku Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí 

   Author: Černá Renata; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Práce se zabývá jednokolejným úsekem Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí, který lze z provozního hlediska považovat za omezující. Plánovaný provozní koncept požadovaný objednateli veřejné osobní dopravy není možný z důvodu ...
  • Návrh optimalizace zpoplatnění DC v zájmu rebalance přepravních výkonů 

   Author: Štěpánková Kateřina; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh optimalizace zpoplatnění dopravních cest v rámci rebalance přepravních výkonů" jsou analýzy přepravního trhu a zpoplatnění dopravních cest České republiky a navržení optimalizace zpoplatnění ...
  • Provozní porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci 

   Author: Hába Ondřej; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Študlar Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato práce se zabývá provozním porovnáním regionálních vlaků závislé a nezávislé trakce v České republice. Za tímto účelem je provedena analýza všech tratí v České republice z hlediska nasazení vlaků nezávislé trakce na ...
  • Citlivostní analýza přepravní poptávky 

   Author: Nahodil David; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Citlivostní analýza přepravní poptávky" je provést citlivostní analýzu a zjistit faktor, který nejvíce ovlivňuje poptávku po přepravě. Obsahem této práce jsou základní informace o dopravě, analýza ...
  • Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku 

   Author: Malý Zbyněk; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Diplomová práce "Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku" se zaměřuje na problematiku výrobního zásobování ve společnosti KOSTAL CR, spol. s r. o. Konkrétně se zabývá návrhem nového ...
  • Optimalizace provozu skladu DB Schenker ve Strančicích 

   Author: Simbaeva Valeriya; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Jizba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem diplomové práce je návrh řešení specifických problémů provozu skladu společnosti Schenker s. r. o. ve Strančicích. V teoretické části je představena společnost DB Schenker. Dále jsou definovány dva problémy, které ...
  • Simulace provozu segwayů v Praze 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Simulace provozu segway v Praze" je studie současného stavu provozování osobních přepravníků v České republice a jiných zemích světa. Odborná práce se zabývá analýzou legislativy, navržením nových ...
  • Projektové řízení a jeho aplikace v investiční výstavbě 

   Author: Künzelová Barbora; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem této práce je představení projektového managementu a jeho aplikace na vybraném projektu investiční výstavby. Ve spolupráci se zadavatelem projektu byl vybrán projekt stavby bioplynové stanice. Čtenář je nejprve ...
  • Provozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín 

   Author: Dufek Jakub; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem dvousegmentové dopravní obsluhy na trati Praha - Kolín. Cílem práce je analyzovat poptávku po dopravě a na jejím základě navrhnout provozní koncepci na trati Praha - Kolín, která bude odpovídat ...
  • Využití dopravního letadla A380 v osobní letecké dopravě 

   Author: Valouch Tomáš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj největšího dopravního letadla současnosti, Airbusu A380, podívat se na jeho konkurenty a zjistit jeho postavení v osobní letecké dopravě. Hledat výhody a nevýhody užívání tohoto ...
  • Management kvality při pronájmu vozidel 

   Author: Šebánek Michal; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Pánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Management kvality při pronájmu vozidla" je analyzovat možnosti využití managementu kvality v rámci zlepšení služeb poskytované ČEZ Korporátními službami s.r.o. pro své zákazníky, kteří ...
  • Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu 

   Author: Dolský František; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Trapl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu" je popis historického vývoje biopaliv, jejich podpory a legislativy v rámci ČR a zemí EU. Práce dále sleduje ekonomický, environmentální ...
  • Využití letounu A-400 pro nákladní přepravu na strategické úrovni v AČR 

   Author: Hrušková Kateřina; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá možností nasazení letounu Airbus A-400M v podmínkách Armády České republiky na strategické úrovni. Práce je určena všem zájemcům o problematiku přepravy materiálu letecky ve specifickém prostředí AČR při ...
  • Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice 

   Author: Cvrček Antonín; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Suchopár Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice" je analyzovat vlivy ovlivňující výběr spotřební daně na motorové naftě a motorovém benzínu. Současně také analyzovat situaci zdanění ...