Now showing items 149-168 of 279

   Subject
   námořní přeprava, nebezpečné zboží, IMGD code, SWOT analýza [1]
   nástroje a metody kvality [1]
   návaznosti [1]
   Návrh jednotného tarifu, analýza tarifů PID a SID, ceny jízdenek PID a SID, procentní zdražení jízdenek, tarif, jízdné [1]
   Nízkonákladové společnosti, cena, plánovaní, Airbus, Boeing [1]
   non-essential assets, protective zone, servitude, easement, programme, invitation, subsidy, grant, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index.,transport premise [1]
   Normy ISO [1]
   NVOCC operator, shipowner, LCL, FCL, strategic management, vision, PEST analysis, Porter?s 5 forces model, value chain, SWOT analysis [1]
   NVOCC operátor, rejdař, LCL,FCL, strategické řízení, vize, PEST analýza, Porterův model 5 sil, hodnotový řetězec, SWOT analýza [1]
   objective value [1]
   omezující podmínky [1]
   Operační výzkum, lokační analýza, teorie grafů, teorie zásob, vícekriteriální rozhodování, iterativní algoritmus, logistika, optimalizace, logistický řetězec, heuristika. [1]
   operational concept [1]
   Operational research, location analysis, graph theory, inventory theory, decision theory, iterative algorithm, logistics, optimization, supply chain, heuristics. [1]
   optimalizační kritérium [1]
   optimalizační software [1]
   optimization software [1]
   osobní doprava, spotřeba energie, měrná spotřeba energie, individuální automobilová doprava, městská hromadná doprava, hustota osídlení, suburbanizace, dotazníkové šetření, dotazník. [1]
   osobní železniční doprava [1]
   parking, parking and parking places, parking fees, settlements, Děčín, Březiny [1]