Now showing items 129-148 of 176

   Subject
   příjmová strategie, doplňkové služby, vedlejší zisk, standardní aerolinie [1]
   public transport, long-distance rail transport, private transport, macroscopic modelling, transport demand, transport demand model, transport supply, transport network model, PTV VISUM, LOGIT, opportunities for rail transport, travel time analysis, modal split [1]
   public transport, optimization, timetable, transport services [1]
   Quality management, customer, process, vehicle. [1]
   quality, process, system, management, ISO, EFQM, transport company [1]
   Quality, Quality Management, Quality Award, Total Quality Management, European Foundation for Quality Management, Excellence, EFQM Excellence Model, Self-Assessment, Action Plan. [1]
   Railway signalling and interlocking system; capacity; automatic line block system; automatic block system; timetable [1]
   Railway station superstructure refurbishment, railway station, platform, PKP 25/20 track layer, Donelli PTH 350 gantry crane, UK 25/18 wagon crane, Desec TL 50 ZPS, Gottwald GS 150.14, work schedule. [1]
   Railway, economics, operational comparison, break even point analysis, passenger train, traction [1]
   recycling, residential recyclables collection, GIS, ArcGIS Network Analyst, MSW, vehicle routing, arc routing problem [1]
   recyklace, sběr recyklovaného materiálu, městská aglomerace, GIS, ArcGIS Network Analyst, optimální trasování [1]
   region Moravian-Silesian, Bruntál area, integrated public traffic system, optimalization, tariff system [1]
   Reliability, life cycle, prediction of reliability, service cost, interlocking system. [1]
   Remotely controlled station, Station supervisor, Emergency dispatcher, Facility failures JOP [1]
   Ropa, Elektrická energie, Elektromobil, Plug-in Hybrid [1]
   screening kontejnerů, bezpečnost námořní přepravy, provoz kontejnerového terminálu, simulační software Arena, bezpečnostní stanoviště [1]
   sdílená ekonomika, sdílení vozidel, náklady, kalkulace, dotazníkový průzkum [1]
   Segway, simulace, teorie hromadné obsluhy, Kendallova klasifikace, Matlab, Simulink, Simevents, cost benefit analýza, model. [1]
   Segway, simulation, Queueing Theory, Kendall's Notation, Matlab, Simulink, Simevents, cost benefit analysis, model. [1]
   sharing economy, carsharing, cost, calculation, survey [1]