Zobrazují se záznamy 165-176 z 176

   Klíčové slovo
   veřejná doprava, dálková železniční doprava, individuální automobilová doprava, přepravní poptávka, makroskopický dopravní model, PTV VISUM, LOGIT, příležitost železniční dopravy, analýza cestovní doby, dělba přepravní práce, modal split [1]
   věrnostní programy, globální aliance, SkyTeam [1]
   Vysokorychlostní železniční trat?, RŽD, Ruská federace, Moskva, Vladimír, Nižnij Novgorod, Čěboksary, Kazaň, projekt, výstavba, provoz, rychlost, vlak, kolej, úsek, cena, cestující, jízdenka, letenka, náklady, analýza, financovaní, hodnoceni, porovnaní, efektivita [1]
   Výměna železničního svršku v železniční stanici, železniční stanice, nástupiště, pokladač PKP 25/20, PTH 350 portálový jeřáb Donelli, vozový jeřáb UK 25/18, Desec TL 50 ZPS, Gottwald GS 150.14, pracovní harmonogram. [1]
   Warehouse Management System, Supply Chain, velkoobchodní řetězec, logistika, simulace, FlexSim, optimalizace [1]
   Warehouse Management System, Supply Chain, wholesale, logistics, simulation, FlexSim, optimization [1]
   Warehouse, manipulation, forklift, slip sheets [1]
   Wolrd class manufacturing, Queuing theory, Packaging, Lean production, Storage, Optimizing [1]
   Wolrd class manufacturing, Teorie hromadné obsluhy, Balení, Štíhlá výroba, Skladování, Optimalizace [1]
   Zabezpečovací zařízení; propustnost; automatické hradlo; automatický blok; jízdní řád [1]
   Železnice, ekonomika, provozní porovnání, analýza bodu zvratu, osobní vlak, trakce [1]
   Životní prostředí, hluk, vibrace, exhalace, hedonická cena, analýza v závislosti na dopravní infrastruktuře, dopravní infrastruktura, vodní doprava, silniční doprava, železniční doprava, ekonomie, nemovitosti, komfort života. [1]