Now showing items 111-130 of 176

   Subject
   parking, parking and parking places, parking fees, settlements, Děčín, Březiny [1]
   Parkování jízdních kol, Bike Sharing, Public Private Partnership, Public Sector Comparator, čistá současná hodnota. [1]
   parkování, parkovací a odstavná stání, parkovací poplatky, sídliště, Děčín, Březiny [1]
   passenger ticket, paper ticket, e-ticket, boarding pass, PTA, MCO, EMD, baggage tag, IATA agency, airline, GDS, BSP. [1]
   passenger transport, energy consumption, specific energy consumption, individual car transport, public transport, population density, suburbanization, questionnaire, survey [1]
   Petroleum, electrical energy, Battery electric vehicle, Plug-in Hybrid [1]
   Podnikateľský plán, letecké bezpilotné prostriedky, letový plán UAV, stratégia plánovania podniku [1]
   Poptávka, přeprava, náklady, citlivostní analýza [1]
   Pravděpodobnost, metody založené na přechodném nedostatku, Paretovo pravidlo, chí-kvadrát test dobré shody, t-test hypotézy, lineární regrese, časové řady, náklady z nedostatku, úroveň obsluhy, interval nejistoty, výpočet skladovacích nákladů, simulace, MATLAB [1]
   Probability, methods based on temporary shortage, Pareto principle, chi square test of good fitting, hypothesis t-test, linear regression, time series, shortage costs, service level, uncertainty interval, calculation of inventory holding costs, simulation, MATLAB [1]
   Procesní řízení, optimalizace výrobního procesu, logistický řetězec [1]
   Process management, optimization of production, logistic chain [1]
   Project Management, project, network analysis, CPM, PERT [1]
   Projektový management, projekt, síťová analýza, CPM, PERT [1]
   Provozní koncept, grafikon vlakové dopravy, taktový uzel, osa symetrie, vysokorychlostní trať, kapacita tratě, síťová grafika, jízdní doba, cestovní doba, traťová rychlost, interval křižování, dopravna s kolejovým rozvětvením [1]
   Přeprava OOSPO, bezbariérové prostředí, městská hromadná doprava, hmatové a akustické prvky, přepravní průzkum, haptické mapy [1]
   přeprava zboží; dodavatelský řetězec; zabezpečení; protiprávní činnost; standardizace [1]
   Přeprava, vojenské operace, prostor operace, přepravní vzdálenost, vzdušná doprava, logistické zabezpečení, vojenský dopravní letoun, smluvní dopravce, Airbus, Antonov, Iljušin, úroveň řízení, přepravní kapacita, nadrozměrný náklad, letová hodina, strategický transportní letoun, taktický transportní letoun, kontejner, kontejnerová pozice, dolet. [1]
   příjmová strategie, doplňkové služby, vedlejší zisk, standardní aerolinie [1]
   public transport, long-distance rail transport, private transport, macroscopic modelling, transport demand, transport demand model, transport supply, transport network model, PTV VISUM, LOGIT, opportunities for rail transport, travel time analysis, modal split [1]