Now showing items 74-93 of 176

   Subject
   Lean Six Sigma, process improvement, lean manufacturing, production planning, turboprop engine [1]
   Lean Six Sigma, zlepšování procesů, štíhlá výroba, plánování výroby, turbovrtulový motor [1]
   letadlový park, letecký dopravce, optimalizace, přepravní proudy, multikriteriální analýza [1]
   letenka, papírová letenka, elektronická letenka, palubní vstupenka, PTA, MCO, EMD, zavazadlový lístek, IATA agentura, letecký dopravce, GDS, BSP. [1]
   Location problem, location, Hakimi algorithm,service center [1]
   Locational discrete problem, depo, served area, value of critical function, iterative algorithm, distance matrix [1]
   Logistics, corporate logistics, warehouse, stock holding, hadling technology, forklift, handling unit,battery. [1]
   logistics, reverse logistics, returnable packaging material, warehouse management [1]
   Logistika, podniková logistika, sklad, skladové hospodářství, manipulační technika, zdvižný vozík, manipulační jednotka,baterie. [1]
   Logistika, reverzní logistika, vratný balící materiál, řízení skladů [1]
   Lokační diskrétní úloha, středisko obsluhy, atrakční obvod, hodnota kriteriální funkce, iterativní algoritmus, distanční matic [1]
   Lokační problém, lokace, Hakimiho algoritmus,středisko obsluhy [1]
   Low-cost airlines, cost, planning, Airbus, Boeing [1]
   loyalty programs, global alliance, SkyTeam [1]
   malý a střední podnik, e-komerce, internetový obchod, e-shop, ekonomická analýza, bilance, rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát, SWOT, zásobování. [1]
   management accounting, intercompany accounting, reporting, controlling, costs, HOPI Ltd., economic structure, SAP, calculations, logistics [1]
   Management kvality, zákazník, proces, vozidlo. [1]
   manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, reporting, controlling, náklady, HOPI s.r.o., ekonomická struktura, SAP, kalkulace, logistika [1]
   manipulační vlak, jednotlivé vozové zásilky, optimalizace, železniční doprava [1]
   manipulation train, local cargo, optimization, railway [1]