Now showing items 66-85 of 176

   Subject
   Just in Sequence, lean production, Milk Run, production supply, Kanban [1]
   Just in Sequence, štíhlá výroba, Milk Run, zásobování výroby, Kanban [1]
   KANBAN, JIT, logistics, warehousing, packaging, outsourcing, production, supply, logistic chains [1]
   KANBAN, JIT, logistika, skladování, obaly, outsourcing, výroba, zásobování, logistické řetězce [1]
   Kontejner, kontejnerová přeprava, námořní loď, námořní přístav, kontejnerový terminál, logistika, logistické operace. [1]
   Kontejnerová přeprava, námořní doprava, Suezský průplav, THC, modelování časových řad, ARIMA [1]
   Kvalita, jakost, management kvality, ceny kvality, celkové řízení kvality, Evropská nadace pro řízení kvality, excelence, EFQM Model excelence, sebehodnocení, hodnocení, akční plán. [1]
   kvalita, proces, systém, riadenie, ISO, EFQM, dopravný podnik [1]
   Lean Six Sigma, process improvement, lean manufacturing, production planning, turboprop engine [1]
   Lean Six Sigma, zlepšování procesů, štíhlá výroba, plánování výroby, turbovrtulový motor [1]
   letadlový park, letecký dopravce, optimalizace, přepravní proudy, multikriteriální analýza [1]
   letenka, papírová letenka, elektronická letenka, palubní vstupenka, PTA, MCO, EMD, zavazadlový lístek, IATA agentura, letecký dopravce, GDS, BSP. [1]
   Location problem, location, Hakimi algorithm,service center [1]
   Locational discrete problem, depo, served area, value of critical function, iterative algorithm, distance matrix [1]
   Logistics, corporate logistics, warehouse, stock holding, hadling technology, forklift, handling unit,battery. [1]
   logistics, reverse logistics, returnable packaging material, warehouse management [1]
   Logistika, podniková logistika, sklad, skladové hospodářství, manipulační technika, zdvižný vozík, manipulační jednotka,baterie. [1]
   Logistika, reverzní logistika, vratný balící materiál, řízení skladů [1]
   Lokační diskrétní úloha, středisko obsluhy, atrakční obvod, hodnota kriteriální funkce, iterativní algoritmus, distanční matic [1]
   Lokační problém, lokace, Hakimiho algoritmus,středisko obsluhy [1]