Now showing items 71-90 of 279

   Subject
   high speed railway [1]
   High-speed railway line, RRL, Russian Federation, Moscow, Vladimir, Nizhniy Novgorod, Cheboksary, Kazan, project, construction, operation, speed, train, track, section, price, passengers, ticket, air ticket, costs, analysis, financing, evaluation, comparison, efficiency. [1]
   historie odbavení cestujících, vývoj leteckých dokumentů, analýza automatizovaného a personifikovaného odbavení, vyhodnocení analýz [1]
   history of passenger handling, development of aviation documents, analysis of automated handling, analysis of personified handling, assessment analysis [1]
   Hostivice [1]
   HSR [1]
   III. transit rail corridor, railway capacity, track modernisation, timetable [1]
   III. tranzitní železniční koridor, kapacita železnice, modernizace trati, jízdní řád [1]
   income strategy, ancillaries, standard airlines [1]
   informační systém, optimalizace, reexport, reengineering, vozidlo [1]
   information system, optimization, reexport, reengineering, car [1]
   infrastructure project [1]
   infrastruktura cyklistické dopravy, smíšený provoz, VISSIM, bezpečnost cyklistické dopravy, návrhové parametry [1]
   infrastrukturní projekt [1]
   Inspection bodies [1]
   Inspection Sheet [1]
   integrated periodic time-table, train traffic diagram, zonal traffic, two segment operating draft, integrated public transport system, suburban railway, daily commuting, infrastructure, isochrone [1]
   Integrální taktový jízdní řád, grafikon vlakové dopravy, pásmový provoz, dvousegmentová obsluha, integrovaný dopravní systém, příměstská železnice, denní dojížďka, infrastruktura, isochrona [1]
   Internal Directive [1]
   international carriage, RID, dangerous goods, diesel fuel, siding, optimization [1]