Now showing items 28-47 of 176

   Subject
   Dálkově ovládaná stanice, staniční dozorce, pohotovostní výpravčí, výpadky zařízení JOP [1]
   Defective graph colouring, Integer programming, Graph Theory, Mathematical model [1]
   Defektivní barvení grafu, celočíselné programování, teorie grafů, matematický model [1]
   Demand, Transportation, Cost, Sensitivity Analysis [1]
   Development of a uniform tariff, tariff analysis PID and SID, ticket prices PID and SID, the percentage increase in the price of tickets, tariff, fare [1]
   disponibilita, logistické centrum, distribuční centrum, logistika, logistický kontroling [1]
   Distribuce, depo, vrchol, optimalizace [1]
   Distribution, Depot, Node, Optimization [1]
   dodavatelský řetězec, zabezpečení dodavatelského řetězce, model Gutierrez & Hintsa, bezpečnostní program, C-TPAT, AEO, TAPA, bezpečnostní požadavek, systematizace, univerzální bezpečnostní certifikace [1]
   Doprava, 3D tisk, RFID, GPS, LiDAR, Radar, Centrální počítač, Autonomní automobily, Technologická prognóza [1]
   Doprava, dopravní cesta, zpoplatnění, železnice, silnice, osobní doprava, nákladní doprava [1]
   Doprava, Skyway, unibus, nekonvenční, efektivita, investiční, provozní, náklady, peněžní tok [1]
   Dopravní infrastruktura, financování, obchvat [1]
   Dopravní stavba, zbytný majetek, ochranné pásmo, věcné břemeno, služebnost, program, výzva, dotace, dotační podpora, doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, rentabilita. [1]
   Electronic commerce, e-shop, SWOT analysis, distribution, transport, parcel, goods, self-service parcel terminal, legislation, survey. [1]
   Elektronické obchodování, internetový obchod, SWOT analýza, distribuce, přeprava, zásilka, zboží, samoobslužný zásilkový terminál, legislativa, průzkum. [1]
   Environment, noise, vibration, air pollution, hedonic price analysis depending on transport infrastructure, transport infrastructure, water transport, road transport, rail transport, economy, real estate, comfort of life. [1]
   Excise duty, diesel, gasoline, gross domestic product, value added tax, Laffer Curve [1]
   Externalities in transport, congestion, Low emission zone, Paid parking zone, access restriction scheme [1]
   Externality v dopravě, kongesce, nízkoemisní zóny, zóny placeného stání, omezující režim [1]