Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

   Author: Diblík Lukáš; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...