Zobrazují se záznamy 1-20 z 28

  • Autonomní vozidla a asistenční systémy 

   Autor: Jan Leistner; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Růžička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato bakalářská práce řeší problematiku autonomních vozidel a systémů, které využívají. Bližší pohled bude věnován parkovacím asistentům na bázi ultrazvukových senzorů. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ...
  • Návrh pohonu malého elektrického městského vozidla pro carsharing v Praze 

   Autor: František Bošek; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Hanousek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh pohonu malého městského elektrického vozidla, které bude využíváno pro studentský carsharing v Praze. Návrh pohonu je založen na analýze aktuálních malých elektromobilů a na průzkumu ...
  • Konstrukce rámu městského elekrtického vozidla 

   Autor: Michal Cenkner; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého městského elektrického vozidla. Je řešena legislativní stránka rámu vozidla, konstrukce náprav a odpružení. Závěrem práce je pevnostní analýza konstrukce.
  • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

   Autor: Daniel Folprecht; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Tobiška Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
  • Vývoj vozidlového simulátoru s využitím HMD jako vizualizace 

   Autor: Jan Macek; Vedoucí práce: Toman Přemysl; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první části se tato práce věnuje popisu jednotlivých ...
  • Opatření snižující rychlost provozu za pomoci vizuálních prvků 

   Autor: Richard Pázmány; Vedoucí práce: Mashko Alina; Oponent práce: Sliacky Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať opatrenia znižujúce rýchlosť dopravného prúdu za pomoci vizuálnych prvkov používaných v Českej republike a sledovať vplyv prítomnosti zariadenia zaznamenávajúceho rýchlosť na ...
  • Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně automatizace 3 

   Autor: Nikola Strnadová; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout principy testování AD vozidel v zahraničí a v České republice a vzhledem ke specifičnosti českého prostředí navrhnout metody pro testování AD vozidel. První část této práce, tedy ...
  • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

   Autor: Rodrigo Vidarte Vargas; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
  • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

   Autor: Tomáš Červenka; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
  • Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

   Autor: Viktoriia Vaneeva; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní ...
  • Návrh systému hodnocení dodavatelů raketových nosičů Airbas Safran 

   Autor: David Toman; Vedoucí práce: Suastika Jan; Oponent práce: Mertlová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce je sestavit systém pro výběr dodavatelů společnosti Aerotech Czech s.r.o. Z databáze dodavatelů vyhodnocuje nejvhodnější variantu pomocí vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části je rešerše ...
  • Implementace prvků pasivní bezpečnosti závodního speciálu do sériového vozu 

   Autor: Roman Dáňa; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Tato bakalářské práce se zabývá pasivní bezpečností sériových a závodních rallye vozidel. V teoretické části jsou popsána jak sériová, tak rallye vozidla z hlediska bezpečnosti. Řešenou problematikou jsou možné úpravy ...
  • Biomechanická kritéria poranění a autonomní vozidla 

   Autor: Jana Stránská; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem bakalářské práce "Biomechanická kritéria a autonomní vozidla" je představení biomechanických kritérií, které jsou ukazateli závažnosti poranění při dopravních nehodách. Dále jsou zde stručně uvedeny zádržné ...
  • Návrh mikrosimulačního modelu chování provozu do vozového simulátoru 

   Autor: Nikola Čemusová; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel do vozového simulátoru“ je vytvořit snadné a rychlé generování provozu do scénářů do nově implementovaného vizualizačního softwaru pro vozové ...
  • Využití solárních panelů pro autobusy městské a příměstské dopravy 

   Autor: Kolář Pavel; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ PRO AUTOBUSY MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY" je nalezení vhodné formy a aplikace solárních panelů pro využití v hromadné dopravě. Součástí práce je základní shrnutí ...
  • Airbag pro motocykl 

   Autor: Svoboda Lukáš; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   ABSTRAKT Předmětem této práce je bezpečnost motocyklu, podrobněji rozepisuje problematiku airbagu pro motocykl. Jako úvod do bezpečnosti jsou uvedeny statistiky nehodovosti a jejich rozdělení, pasivní bezpečnost motocyklu ...
  • Návrh experimentu a metod vyhodnocování pro zkoumání problematiky vnějšího HMI 

   Autor: Medgyesy Robin; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti komunikace mezi chodcem a autonomním vozidlem. Popsat současné koncepty komunikace a určit výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Následně navrhnout experiment, při kterém ...
  • Zvyšování vizuální kvality scénářů pro vozidlové simulátory 

   Autor: Chroust Hynek; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti zkvalitňování virtuální reality pro scénáře používaných pro vozidlové simulátory a následně na základě průzkumu vytvoření pluginu pro jejich zkvalitňování. První část je ...
  • Návrh rámu elektrického motocyklu 

   Autor: Svoboda Josef; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem podvozku závodního elektrického motocyklu, ve smyslu pravidel soutěže MotoStudent. V první části práce je uvedena teorie materiálů a jejich mechanických vlastností, konstrukce motocyklových ...
  • Stabilita jízdních souprav zemědělských strojů při brzdění 

   Autor: Pinkas Jaroslav; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Fiala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Bakalářská práce analyzuje téma zemědělské dopravy a stability jízdy zemědělských vozidel vhodných pro dopravu, zejména při brždění. Zabývá se dělením zemědělských a lesnických vozidel do kategorií a přináší základní přehled ...