Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil 

  Autor: Aleš Novák; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Silar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných komponentů. Vytvořený ...
 • Pasivní bezpečnost autonomních vozidel 

  Autor: Jana Stránská; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ...
 • Autonomní vozidla a asistenční systémy 

  Autor: Jan Leistner; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Růžička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku autonomních vozidel a systémů, které využívají. Bližší pohled bude věnován parkovacím asistentům na bázi ultrazvukových senzorů. Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou ...
 • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

  Autor: Nikola Čemusová; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Porwiszová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...
 • Využití vícesnímkové fotogrammetrie v dopravních interaktivních simulacích 

  Autor: Natálie Hinková; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Tato práce se zabývá možným využitím vícesnímkové fotogrammetrie při tvorbě scén do vozidlových simulátorů. Na základě analýzy dostupných metod pro zjednodušení 3D modelů získaných pomocí fotogrammetrie je vybrána optimální ...
 • Systém zadního odpružení závodního motocyklu 

  Autor: Roman Dáňa; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
  Diplomová práce se zabývá návrhem geometrie zadního odpružení pro nový prototyp závodního motocyklu CTU Lions EVO 2.0 Electric vyvíjen univerzitním týmem CTU Lions. V úvodní teoretické části jsou popsány a vysvětleny ...
 • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

  Autor: Robin Medgyesy; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Piksa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
 • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

  Autor: Pavel Kolář; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nováček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
  Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
 • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

  Autor: Daniel Folprecht; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Tobiška Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
 • Návrh pohonu malého elektrického městského vozidla pro carsharing v Praze 

  Autor: František Bošek; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Hanousek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh pohonu malého městského elektrického vozidla, které bude využíváno pro studentský carsharing v Praze. Návrh pohonu je založen na analýze aktuálních malých elektromobilů a na průzkumu ...
 • Konstrukce rámu městského elekrtického vozidla 

  Autor: Michal Cenkner; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého městského elektrického vozidla. Je řešena legislativní stránka rámu vozidla, konstrukce náprav a odpružení. Závěrem práce je pevnostní analýza konstrukce.
 • Návrh metod pro testování AD vozidel od úrovně automatizace 3 

  Autor: Nikola Strnadová; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Dvořák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cílem této bakalářské práce je shrnout principy testování AD vozidel v zahraničí a v České republice a vzhledem ke specifičnosti českého prostředí navrhnout metody pro testování AD vozidel. První část této práce, tedy ...
 • Vývoj vozidlového simulátoru s využitím HMD jako vizualizace 

  Autor: Jan Macek; Vedoucí práce: Toman Přemysl; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá prozkoumáním systémů projekce u vozidlových simulátorů, zejména pak projekce pomocí HMD a samotnou konstrukcí vozidlových simulátorů. V první části se tato práce věnuje popisu jednotlivých ...
 • Opatření snižující rychlost provozu za pomoci vizuálních prvků 

  Autor: Richard Pázmány; Vedoucí práce: Mashko Alina; Oponent práce: Sliacky Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať opatrenia znižujúce rýchlosť dopravného prúdu za pomoci vizuálnych prvkov používaných v Českej republike a sledovať vplyv prítomnosti zariadenia zaznamenávajúceho rýchlosť na ...
 • Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů 

  Autor: Rodrigo Vidarte Vargas; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována ...
 • Vývoj mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlový simulátor 

  Autor: Tomáš Červenka; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh mikrosimulačního modelu chování vozidel pro vozidlové simulátory. V teoretické části se nejdříve zaměřím na vozidlové simulátory, jaké jsou jejich funkce a význam. Poté si jeden z nich ...
 • Výzkum ekologického a ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

  Autor: Viktoriia Vaneeva; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Novotný Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
  Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, analyzovat provozní náklady a dopad na životní ...
 • Návrh systému hodnocení dodavatelů raketových nosičů Airbas Safran 

  Autor: David Toman; Vedoucí práce: Suastika Jan; Oponent práce: Mertlová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem bakalářské práce je sestavit systém pro výběr dodavatelů společnosti Aerotech Czech s.r.o. Z databáze dodavatelů vyhodnocuje nejvhodnější variantu pomocí vícekriteriálního rozhodování. V teoretické části je rešerše ...
 • Implementace prvků pasivní bezpečnosti závodního speciálu do sériového vozu 

  Autor: Roman Dáňa; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nouzovský Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Tato bakalářské práce se zabývá pasivní bezpečností sériových a závodních rallye vozidel. V teoretické části jsou popsána jak sériová, tak rallye vozidla z hlediska bezpečnosti. Řešenou problematikou jsou možné úpravy ...
 • Biomechanická kritéria poranění a autonomní vozidla 

  Autor: Jana Stránská; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Radová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
  Předmětem bakalářské práce "Biomechanická kritéria a autonomní vozidla" je představení biomechanických kritérií, které jsou ukazateli závažnosti poranění při dopravních nehodách. Dále jsou zde stručně uvedeny zádržné ...

Zobrazit další