Now showing items 1-1 of 1

  • Využití grafových databází pro pokročilou analýzu dat 

   Author: Juraj Polačok; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Práca sa zaoberá rešeršou dostupných grafových databáz, ktoré podporujú horizontálne škálovanie. Práca sa snaží stručne vysvetliť základné technológie, ktoré sa využívajú v spomínaných grafových distribuovaných databázach. ...