Now showing items 128-129 of 129

  • Zpracování a úpravy výstupů automatické transkripce hudby 

   Author: Zuzana Fílová; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této bakalářské práce je problematika automatické transkripce hudby (AMT). V teoretické části práce byly shrnuty základní informace o zmíněné problematice, byl zde představen aktuální stav řešení AMT a nastíněny ...
  • Zvětšování množiny dat pro posilování učení 

   Author: Martin Nykodem; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci je implementován nedávno představený framework pro posilované učení výzkumníků Ha a Schmidhubera nazvaný World Models. Ti přichází s originální myšlenkou naučit se svět z mnoha aspektů a ne jen ze zkušeností. ...