Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické zpracování tištěné papírové účtenky za palivo 

   Author: Martin Šafránek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Práce porovnává úspěšnosti několika postupů pro rozpoznání ceny, času a datumu na tištěné účtence za palivo s použitím OCR nástroje Tesseract. V předzpracování účtenky zkoumá vliv Sauvolova binarizačního algoritmu a ...