Now showing items 289-293 of 293

  • Webová aplikace pro sledování vývoje cen kryptoměn. 

   Author: Jan Koten; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou predikce vývoje hodnoty kryptoměn. V rámci ní je vytvořena webová aplikace poskytující uživatelům informace, jako jsou počátek, konec a hodnota následujících lokálních extrémů. Tyto údaje ...
  • Zpracování a úpravy výstupů automatické transkripce hudby 

   Author: Zuzana Fílová; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem této bakalářské práce je problematika automatické transkripce hudby (AMT). V teoretické části práce byly shrnuty základní informace o zmíněné problematice, byl zde představen aktuální stav řešení AMT a nastíněny ...
  • Zpřesnění detektoru chodců pomocí predikce zákrytů 

   Author: Martin Koucký; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Okluze chodců je dobře známým problémem při detekci a sledování chodců kamerovým viděním. Naším cílem je vylepšit stávající systém sledování vyvinutý společností iC Systems.ai přidáním nové predikce pravděpodobnosti, že ...
  • Zpřesnění digitálního výškového modelu ze satelitních snímků 

   Author: Ondřej Pírko; Supervisor: Pulc Petr; Opponent: Palán Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato práce se zabývá analýzou možností zpřesnění digitálních výškových modelů a následnou implementací jedné z objevených metod řešení. Použitá metoda využívá konvoluční neuronové sítě na bázi VGG16 ke klasifikaci využití ...
  • Zvětšování množiny dat pro posilování učení 

   Author: Martin Nykodem; Supervisor: Maldonado Lopez Juan Pablo; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci je implementován nedávno představený framework pro posilované učení výzkumníků Ha a Schmidhubera nazvaný World Models. Ti přichází s originální myšlenkou naučit se svět z mnoha aspektů a ne jen ze zkušeností. ...