Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace rizik fotovoltaických elektráren v ČR 

   Author: Tomáš Votroubek; Supervisor: Procházková Danuše; Opponent: Kertis Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato práce se zabývá riziky provozu fotovoltaických elektráren, primárně vznikem požárů. Má za cíl shrnout poznatky o fotovoltaice, provozu fotovoltaických elektráren, rizicích a bezpečnosti technických děl ke kterým ...