Now showing items 1-13 of 13

  • Domácí ostrovní elektrárny 

   Author: Šákr Vít; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce na téma Domácí ostrovní elektrárny se zabývá hledáním v dnešní době dostupných technologií pro výrobu vlastní elektřiny. První část práce je zaměřena na výrobu elektrické energie z palivových článků. Druhá ...
  • Energetické využití geotermální energie 

   Author: Adamec Filip; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na využití geotermální energie a její problematiku při získávání elektrické energie. Popisuje jednotlivé typy geotermálních elektráren a jejich zdrojů. Dále porovnává podíl výroby elektrické ...
  • Geotermální elektrárna na suchou páru 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá základním bilančním návrhem elektrárny pro geotermální systém typu suchá pára. V teoretické části je popsán princip elektráren na suchou páru a jejich celosvětový přehled. Ve druhé části se zabývám ...
  • Netradiční parní turbíny 

   Author: Turecký Petr; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Vodička Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace dispozičního řešení parní turbíny 

   Author: Jílek Pavel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Čihák Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na modifikaci stávajícího dispozičního řešení parní turbíny, zejména na minimalizaci ocelových konstrukcí. Zobrazuje obecný popis parní turbíny a jejího příslušenství. Popisuje změny původního ...
  • Organický Rankinův oběh využívající vícesložkové pracovní látky 

   Author: Špale Jan; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou organického Rankinova cyklu (ORC) využívající vícesložkové směsi jako pracovní látky. Cílem práce je seznámit čtenáře se základy technologie ORC pro výrobu elektrické energie a ...
  • Teplárna se spalovací turbínou pro průmyslový podnik 

   Author: Kuptík Jan; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ukládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu 

   Author: Petr Smola; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Kolovratník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další ...
  • Vliv emisních parametrů páry na účinnost turbogenerátoru 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Pečený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití geotermální energie v Evropě 

   Author: Donoval Miroslav; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Jun Guk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V první polovině se tato práce zaměří na základní problematiku geotermální energetiky, tedy zdroje geotermální energie a technologie, které se v tomto odvětví využívají. V druhé polovině je práce pojata především jako ...
  • Využití geotermální energie v Evropě a ČR 

   Author: Stibůrek Šimon; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá geotermální energetikou. Na úvod stručně popisuje základní parametry geotermální energie a způsoby jejího získávání a využívání, shrnuje její výhody a nevýhody. V druhé polovině se věnuje současnému ...
  • Základní návrh a bilance technologie geotermální elektrárny pro tekutiny s nadkritickými parametry 

   Author: Albert Vocel; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh možných zapojení technologie geotermální elektrárny využívající zdroj poskytující médium o daných superkritických parametrech, které je pro zjednodušení nahrazeno vodou. ...
  • Základní porovnání flash a binární geotermální elektrárny 

   Author: Sobotka Lukáš; Supervisor: Kolovratník Michal; Opponent: Yun Kuk Chol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-02)
   V této bakalářské práci je řešena problematika geotermálních systémů používaných pro výrobu elektřiny. V práci je řešen systém Flash steam a jeho modifikace systém Single Flash steam a systém Double Flash steam, dále ...