Now showing items 1-1 of 1

  • Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522 

   Author: Tomáš Hrabě; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fornůsek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů ...