Show simple item record

Early stage of cement paste setting

dc.contributor.advisorDemo Pavel
dc.contributor.authorTichá Petra
dc.date.accessioned2013-01-12T01:00:47Z
dc.date.available2013-01-12T01:00:47Z
dc.date.issued2013-01-12
dc.date.submitted2013-01-12 02:00:04.0
dc.identifierKOS-87920687105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/14001
dc.description.abstractCílem práce bylo vypracování popisu raného stadia hydratace cementové pasty na mikroskopické (resp. mezoskopické) úrovni. Disertace obsahuje teoretický popis procesu tuhnutí cementové pasty, který je podpořen experimentálním měřením úzce souvisícím s nukleačními procesy probíhajícími v daném systému. V práci je formulován fyzikální popis hydratačních procesů pomocí teorie fázových přechodů I. druhu (solidifikace) a nukleační teorie. Použitý model je aplikován na relativně jednoduchý systém (portlandit + voda). Byly určeny základní charakteristiky nukleačního procesu: rozměry kritického zárodku portlanditu, nukleační bariéra, poměrná nukleační rychlost v závislosti na stupni přesycení roztoku molekulami portlanditu a na teplotě. V rámci modifikované titrační metody byla určena časová závislost koncentrace vápenatých iontů v hydratující cementové pastě pro různé hodnoty vodních součinitelů. K doplnění komplexnosti celé práce byly naměřeny i změny elektrické vodivosti hydratující cementové pasty v čase.
dc.description.abstractThe aim of this work was to compile a description of the early stage of cement paste hydration to a microscopic (or mesoscopic) level. This thesis includes a theoretical description of the setting process of cement paste, which is supported by experimental measuments closely related to nucleation processes underway in this system. In this work I have formulated a physical description of the hydration processes with the aid of the theory of type I phase transitions (solidification) and nucleation theory. The used model is applied to a relatively simple system (portlandite + water). The basic charactersitics of the nucleation process were identified: the size of critical clusters of portlandite, the critical free energy and the relative nucelation rate depending on the level of supersaturated portlandite molecule solution and temperature. Within the modified titration method the time dependence of the concentration of calciums ions in hydrating cement paste for various values of w/c ratios was established. To complete the whole process the changes in the electrical conductivity of hydrating cement paste in time were measured.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecthydratace; nukleace; portlandit , hydration; nucleation; portlanditecze
dc.titleRané stádioum tuhnutí cementové pasty
dc.titleEarly stage of cement paste settingeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-01-12T01:00:47Z
dc.date.accepted2013-01-08 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record