Show simple item record

Increasing the Importance of the Railway Transport Service in Town of Sušicedc.contributor.advisorPurkart Pavel
dc.contributor.authorKlára Stejskalová
dc.date.accessioned2023-06-09T22:51:52Z
dc.date.available2023-06-09T22:51:52Z
dc.date.issued2023-06-09
dc.identifierKOS-1201007929905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/108877
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je variantní návrh provozních a organizačních opatření, která povedou ke zvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušice a přilehlého okolí. Priority návrhu jsou stanoveny na základě analýzy současného stavu dopravní obsluhy města a železniční infrastruktury. Součástí práce jsou návrhy stavebních úprav železniční infrastruktury, které umožní zavedení navržených provozních a organizačních opatření.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a variant proposal of operational and organizational measures that will lead to an increase in the importance of the railway in the transport service of the town of Sušice and the surrounding area. The priorities of the proposal are determined on the basis of the analysis of the current state of the town's transport services and railway infrastructure. The work includes proposals for construction modifications of the railway infrastructure that will enable the implementation of the proposed operational and organizational measures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezniční dopravacze
dc.subjecttrať č. 185cze
dc.subjectdopravní obslužnostcze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectzabezpečovací zařízenícze
dc.subjectvozidla s alternativními pohonycze
dc.subjectjízdní řádcze
dc.subjectmodernizace nástupišťcze
dc.subjectSušicecze
dc.subjectRailway transporteng
dc.subjecttrack no. 185eng
dc.subjecttransport serviceeng
dc.subjectintegrated transport systemeng
dc.subjectsafety deviceeng
dc.subjectvehicles with alternative propulsioneng
dc.subjecttimetableeng
dc.subjectmodernization of platformseng
dc.subjecttown of Sušiceeng
dc.titleZvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušicecze
dc.titleIncreasing the Importance of the Railway Transport Service in Town of Sušiceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVodák David
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeDopravní systémy a technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record