Show simple item record

Sorption of selected radionuclides on cementitious bindersdc.contributor.advisorDrtinová Barbora
dc.contributor.authorJana Kittnerová
dc.date.accessioned2023-04-14T07:19:16Z
dc.date.available2023-04-14T07:19:16Z
dc.date.issued2023-03-06
dc.identifierKOS-884963466405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/107916
dc.description.abstractBezpečnost úložišť radioaktivních odpadů je posuzována na základě studia interakcí radionuklidů s materiály inženýrských bariér. Z tohoto důvodu byla zkoumána sorpce vybraných prvků (např. Ra, Sr, U a Pb) na různé cementové materiály (komerčně dostupné cementové materiály či synteticky připravenou nejvýznamnější sorpční fázi – hydratované křemičitany vápenaté, CSH) za různých podmínek (poměr kapalné a pevné fáze, teplota a přítomnost organické sloučeniny). Cílem práce bylo stanovení rovnovážné hodnoty distribučního poměru Rd.cze
dc.description.abstractFor the safety of radioactive waste repositories, it is important to study the interactioneng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsorpcecze
dc.subjectradiumcze
dc.subjectstronciumcze
dc.subjectbaryumcze
dc.subjecturancze
dc.subjectolovocze
dc.subjectcementcze
dc.subjectCSHcze
dc.subjectEDTAcze
dc.subjectdistribuční poměrcze
dc.subjectradioaktivní odpadycze
dc.subjecthlubinné úložištěcze
dc.subjectúložiště nízko- a středněaktivního odpaducze
dc.subjectsorptioneng
dc.subjectradiumeng
dc.subjectstrontiumeng
dc.subjectbariumeng
dc.subjecturaniumeng
dc.subjectleadeng
dc.subjectcementeng
dc.subjectCSHeng
dc.subjectEDTAeng
dc.subjectdistribution ratioeng
dc.subjectradioactive wasteeng
dc.subjectdeep geological repositoryeng
dc.subjectlow- and intermediate-level waste repositoryeng
dc.titleSorpce vybraných radionuklidů na cementových pojivechcze
dc.titleSorption of selected radionuclides on cementitious binderseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted2023-03-11
dc.contributor.refereePavlíková Milena
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record