Show simple item record

Creation of a tool for bioinformatics pipeline execution and their managementdc.contributor.advisorDvorský Bohuslav
dc.contributor.authorJaroslav Iha
dc.date.accessioned2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.available2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200668350605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104912
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo vytvořit univerzální nástroj pro spouštění, správu a monitorování standardizovaných bioinformatických pipeline. Nástroj byl vytvořen na základě moderních architektonických pravidel a technologií v oblasti softwarového vývoje. Výsledkem práce je funkční řešení, které je snadno integrovatelné do existujících i nově vyvíjených systémů. V závěru jsou formulovány doporučení pro budoucí vývoj a je poukázáno na některé nedostatky a omezení stávajícího řešení.cze
dc.description.abstractThe aim of the master's thesis was to create a universal tool for running, managing and monitoring standardized bioinformatics pipelines. The tool was created based on modern architectural rules and technologies in the field of software development. The result is a functional solution that can be easily integrated into existing and newly developed systems. Ultimately, recommendations for future development are composed, with the addition of drawing attention to the shortcomings and limitations of the current solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBioinformatická pipelinecze
dc.subjectREST APIcze
dc.subjectNextflowcze
dc.subjectBioinformatics pipelineeng
dc.subjectREST APIeng
dc.subjectNextfloweng
dc.titleVytvoření nástroje pro exekuci bioinformatických pipeline a jejich kontrolucze
dc.titleCreation of a tool for bioinformatics pipeline execution and their managementeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeStaněk David
theses.degree.disciplineSoftwarové technologiecze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record