Show simple item record

Risk Analysis of Regional Hospital Příbram and Proposal Measures against Selected Threatsdc.contributor.advisorMirovský Petr
dc.contributor.authorJakub Hudeček
dc.date.accessioned2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.available2022-10-25T10:52:11Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200346731805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104909
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje provedení analýzy rizik Oblastní nemocnice Příbram, a. s. a zpracování návrhu opatření proti vybraným závažným hrozbám, které byly provedenou analýzou zjištěny. Teoretická část obsahuje popis a vymezení pojmů spjatých se základy krizového řízení a s analýzou a řízením rizik. Dále se věnuje charakteristice zkoumaného objektu, včetně jeho blízkého okolí a popisu současné úrovně bezpečnosti organizace. Obsahem praktické části je identifikace aktiv a hrozeb a analýza rizik metodou SWOT s podporou softwarového nástroje Riskan. Jedním z výstupů je provedení modelace úniku medicinálního kyslíku. Na základě vyhodnocení analýzy rizik jsou zpracovány návrhy na opatření ke snížení působení vybraných hrozeb. Výsledkem je zjištění, že bezpečnost nemocnice je na přijatelné úrovni a zjištěné závažné hrozby jsou na podmínečně přijatelné úrovni. V práci je zpracováno několik návrhů na zvýšení bezpečnosti zkoumaného objektu.cze
dc.description.abstractThe thesis elaborates on the issue of risk analysis of Regional Hospital Příbram and on a creation of proposals for measures against selected serious threats, which were identified by the analysis. The theoretical part offers description and definitions of terms joined to basic risk management as well as to risk analysis and risk control. Furthermore, the characteristic of analyzed object including its close surroundings and the level of current safety condition of the organization are described. The practical part is dedicated to identification of assets and threats and to SWOT analysis with support of Riskan software. One of the outputs is a simulation of leak of medical oxygen. Measures against most severe threats were created to address risks identified in the analysis. Current safety condition of the hospital was identified as acceptable and even the most dangerous threats are conditionally acceptable. Several proposals are suggested in order to increase the level of safety conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpečnostcze
dc.subjecthrozbacze
dc.subjectanalýza rizikcze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectOblastní nemocnice Příbramcze
dc.subjectSafetyeng
dc.subjectthreateng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectRegional Hospital Příbrameng
dc.titleAnalýza rizik oblastní nemocnice Příbram a návrh opatření proti vybraným hrozbámcze
dc.titleRisk Analysis of Regional Hospital Příbram and Proposal Measures against Selected Threatseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBrádka Stanislav
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record