Show simple item record

Factors influencing eye parameters depending on vaccination against Covid-19dc.contributor.advisorKrál Jakub
dc.contributor.authorHana Protivová
dc.date.accessioned2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.available2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.issued2022-06-15
dc.identifierKOS-1062776583405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104555
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá otázkou, zdali může mít očkování proti Covid-19 vliv na refrakční stav oka či jeho slzný film. Teorie práce je věnována refrakčním vadám oka a anatomii slzného filmu. Zmínka je zde i o imunitním systému člověka a jeho složkách, virech, několika typech vakcín a jejich začlenění do lidského organismu, i celkové pandemii způsobenou virem SARS- CoV2. vpolovině práce jepopsaná metodika použitá kměření jednotlivých probandů. v praktické části jsou k nahlédnutí výsledky měření i výpočet statistických dat. v závěru práce jsou zodpovězeny vznesené hypotézy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the question of whether the vaccination against Covid-19 can affect the refractive state of the eye or its tear film. The theory of the work is devoted to refractive errors of the eye and the anatomy of the tear film. There is also mention of the human immune system and its components, viruses, several types of vaccines and their integration into the human body, as well as the general pandemic caused by the SARS-CoV2 virus. In the middle of the work, the methodology used to measure individual probands is described. In the practical part, you can view the measurement results and the calculation of static data. At the end of the work we can find out what effect vaccination has on refraction and tear film of the eye.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRefrakcecze
dc.subjectslzný filmcze
dc.subjectCovid-19cze
dc.subjectSARS-CoV2cze
dc.subjectvakcinacecze
dc.subjectimunitní systémcze
dc.subjectRefractioneng
dc.subjecttear filmeng
dc.subjectCovid-19eng
dc.subjectSARS-CoV2eng
dc.subjectvacinationeng
dc.subjectvaccineeng
dc.titleFaktory ovlivňující parametry oka v závislosti na očkování proti Covid-19cze
dc.titleFactors influencing eye parameters depending on vaccination against Covid-19eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKnopfová Jana
theses.degree.disciplineOptika a optometriecze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record