Show simple item recorddc.contributor.authorFabián, Vratislav
dc.date.accessioned2022-10-06T07:40:46Z
dc.date.available2022-10-06T07:40:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104335
dc.description.abstractIn this interdisciplinary habilitation thesis, several problematics associated with the cardiovascular system (CVS) diagnostics using the innovated brachial cuff occlusion method of measuring pressure pulsations are addressed. The thesis contains a commented overview of the author's published works in this field. The proposals of appropriate methodologies and algorithms based on the signal processing of the blood pressure (BP) pulsations obtained using the technology, with the aim of identification of some CVS pathologies, are introduced and compared with state-of-the art technologies. The presented results indicate the possibilities of successful using the method for blood pressure measurement in patients with heart failure, especially in patients with an implanted continuous flow left ventricular assist devices (CF-LVAD), in whom current standard methods fail. Other promising results have been observed when measuring hemodynamic parameters of CVS, especially pulse wave velocity (PWV) and cardiac output (CO), where the preliminary results show a high degree of agreement with the gold standard methods, with the great advantages of being non-invasive and easy to use in clinical practice. The proposed diagnostic methodologies could become part of screening medicine and contribute to diagnosis of some cardiovascular diseases (CVDs) and dysfunctions in early stages, such as hypertension or arteriosclerosis. Perspective direction of research in this area are mentioned at the end of the thesis.cze
dc.language.isoenen
dc.publisherCTU in Praguecze
dc.subjectHemodynamics
dc.subjectCardiovascular system,
dc.subjectArterial stiffness
dc.subjectBlood pressure
dc.subjectPulse wave velocity
dc.subjectCardiac output
dc.subjectLeft ventricular assist device
dc.subjectHypertension
dc.subjectArteriosclerotic vascular disease
dc.subjectHemodynamika
dc.subjectKardiovaskulární systém
dc.subjectArteriální tuhost
dc.subjectKrevní tlak
dc.subjectRychlost šíření pulzní vlny
dc.subjectSrdeční výdej
dc.subjectLevostranná mechanická srdeční podpora
dc.subjectHypertenze
dc.subjectArterioskleróza
dc.titleBrachial occlusion method for non-invasive diagnostics of cardiovascular systemcze
dc.typehabilitační práce
dc.typehabilitation thesis
theses.degree.grantorČeské vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická.
dc.description.abstract-translatedV této interdisciplinární habilitační práci je řešeno několik problematik spojených s diagnostikou kardiovaskulárního systému (CVS) pomocí inovované okluzivní metody pro měření tlakových pulzací, využívající pažní manžetu. Práce představuje komentovaný přehled publikovaných prací autora v této oblasti. Jsou zde představeny návrhy vhodných metodik a algoritmů založených na zpracování signálů pulzací krevního tlaku (TK), snímaných pomocí této patentované technologie, s cílem identifikace některých patologií CVS, a jsou porovnány s aktuálně používanými technologiemi. Prezentované výsledky naznačují možnosti využití této okluzivní metody pro měření krevního tlaku u pacientů se srdečním selháním, zejména u pacientů s implantovanou levostrannou mechanickou srdeční podporou s kontinuálním tokem (CF-LVAD), u kterých současné standardní metody selhávají. Další slibné výsledky lze pozorovat při měření hemodynamických parametrů CVS, zejména rychlosti šíření pulzové vlny a srdečního výdeje, kde předběžné výsledky ukazují vysokou míru shody s metodami zlatého standardu. Jednotlivé navržené diagnostické metodiky by tak mohly přispět k včasné diagnostice některých kardiovaskulárních onemocnění, jako je hypertenze či arterioskleróza. V závěru práce jsou zmíněny perspektivní směry výzkumu v dané oblasti.


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record