Show simple item record

Precision and accuracy of vacuum gaugesdc.contributor.advisorVarju Jozef
dc.contributor.authorPetra Holejšovská
dc.date.accessioned2022-09-05T10:51:33Z
dc.date.available2022-09-05T10:51:33Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-878300397505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104006
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou kalibrace vakuových měrek. Nejprve jsou uvedeny nejdůležitější pojmy a vztahy, se kterými budeme v této práci dále pracovat. Poté pojednává o nejdůležitějších druzích vakuových měrek a nejčastějšími metodami jejich kalibrací. Součástí práce je experiment na pracovišti tokamak COMPASS, kdy jsme nejdříve vytvořili návrh experimentu a k němu provedli diskusi zdrojů chyb a jejich vlivů. Podle tohoto návrhu jsme poté sestavili reálnou aparaturu a provedli praktická měření. Tento praktický experiment sestával z kalibrace flowmeteru a jeho následného použití pro kalibraci manometru. V závěrečné kapitole jsme shrnuli naše poznatky a navrhli možná budoucí vylepšení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the problems of calibration of vacuum gauges. First, the most important concepts and equations, which we will use through all this work, are presented. It then discusses the most important types of vacuum gauges and the most common methods of their calibration. Part of this work is an experiment at the tokamak COMPASS workplace, for which we propose the design of the experimental apparatus and discuss it’s sources of errors and their effects. According to this proposal, we then assembled a real apparatus and carried out practical measurements. This practical experiment consisted of calibrating a flowmeter and subsequently using it to calibrate a manometer. In the final chapter, we summarized our findings and suggest possible future improvements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvakuumcze
dc.subjectměření tlakucze
dc.subjectvakuové měrkycze
dc.subjectkalibracecze
dc.subjectproud plynucze
dc.subjectvacuumeng
dc.subjectpressure measurementeng
dc.subjectvacuum gaugeseng
dc.subjectcalibrationeng
dc.subjectgas floweng
dc.titlePřesnost a preciznost měrek vakuacze
dc.titlePrecision and accuracy of vacuum gaugeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFuková Šárka
theses.degree.disciplineFyzikální technikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record