Show simple item record

Advertising in the Social Networksdc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorKristýna Švestková
dc.date.accessioned2022-09-03T22:53:04Z
dc.date.available2022-09-03T22:53:04Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1065781866305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103981
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá v teoretické části nástroji marketingového a komunikačního mixu, marketingovou komunikací na internetu, marketingovým výzkumem a dalšími informacemi, které jsou pro marketing a reklamu důležité. V praktické části se zabývá vznikem a průběhem spolupráce Společnosti XY s influencery, jak funguje Instagram a jaký má vliv reklama umístěná na sociálních sítích na potenciální zákazníky. Závěrem práce je vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the theoretical part of the marketing and communication mix, marketing communication on the Internet, marketing research and other information that is important for marketing and advertising. The practical part deals with the origin and course of cooperation between company XY and influencers, how Instagram works, and how advertising placed on social media affects potential customers. The conclusion of the work is the evaluation of the results of the question-naire survey.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectreklamacze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectadvertisingeng
dc.subjectsocial mediaeng
dc.titleReklama na sociálních sítíchcze
dc.titleAdvertising in the Social Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSadílek Tomáš
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record