Show simple item record

Financial Analysis in a Selected Companydc.contributor.advisorBeran Theodor
dc.contributor.authorThi Phuong Thao Tran
dc.date.accessioned2022-09-03T22:52:11Z
dc.date.available2022-09-03T22:52:11Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-1065781867905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103943
dc.description.abstractTato bakalářská práce má za cíl zpracovat finanční analýzu společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. za období 2016 až 2020 z nekonsolidovaných účetních závěrek. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část pak obsahuje finanční analýzu vybraného podniku, vyhodnocení finančního stavu a následně vlastní návrhy řešení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace firmy.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to prepare a financial analysis of AGC Flat Glass Czech a.s. company for the period from 2016 to 2020 from unconsolidated financial statements. The theoretical part introduces the basic concepts and methods of financial analysis. The practical part includes the financial analysis of the selected company, evaluation of the financial situation and then my proposals for solutions that should lead to the improvement of the financial situation of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectúčetní výkazycze
dc.subjectmetody finanční analýzycze
dc.subjecthorizontální analýzacze
dc.subjectvertikální analýzacze
dc.subjectukazatelé zadluženosticze
dc.subjectukazatelé likviditycze
dc.subjectukazatelé rentabilitycze
dc.subjectukazatelé aktivitycze
dc.subjectbankrotní modelycze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectfinancial statementseng
dc.subjectmethods of financial analysiseng
dc.subjecthorizontal analysiseng
dc.subjectvertical analysiseng
dc.subjectdebt ratioeng
dc.subjectliquidity ratioeng
dc.subjectprofitability ratioeng
dc.subjectactivity ratioeng
dc.subjectbankruptcy modelseng
dc.titleFinanční analýza ve vybraném podnikucze
dc.titleFinancial Analysis in a Selected Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSponer Miroslav
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record