Show simple item record

Crown shaft forging optimizationdc.contributor.advisorChrášťanský Lukáš
dc.contributor.authorMarek Neckař
dc.date.accessioned2022-09-01T22:53:26Z
dc.date.available2022-09-01T22:53:26Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1197739774405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103821
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací technologie zápustkového kování výkovku korunové hřídele za účelem eliminace výrobních vad, jež se u tohoto výkovku při reálném kování vyskytují. Tento výkovek korunové hřídele se vyrábí v kovárně PBK ZK s.r.o. Teoretická část práce popisuje základní dělení technologie tváření a tvářecích strojů určených především pro zápustkové kování. Experimentální část je zaměřena na ověření návrhu výkovku. Následně je provedena simulace dle parametrů použitých v procesu zápustkového kování. Na základě výsledku simulací je prováděna optimalizace výkovku korunové hřídele. Výsledkem práce je návrh změn v kovacím procesu za pomoci simulačního programu. Výsledkem je rovněž kontrola, zda vznikají či nevznikají u výkovku výrobní vady po úpravě jednotlivých parametrů, které ovlivňují finální výkovek. Pro návrh jednotlivých změn jsou provedeny simulace kovacího procesu v simulačním programu Simufact Forming 2021.1.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and optimization of die forging of crown shaft in order to eliminate manufacturing defects that occur at this forging during real forging process. This forging of crown shaft is produced in forging shop PBK ZK s.r.o. The theoretical part of the thesis describes the basic division of forming technology and forming machines designed primarily for die forging. The experimental part is focused on verifying the design of the forging. Subsequently, a simulation is performed according to the parameters used in the die forging process. Based on the result of the simulations, the optimization of crown shaft forging is carried out. The result of this thesis is a proposal of changes in the forging process with the help of a simulation program. The result is also to check whether or not manufacturing defects arise in the forging after adjusting the individual parameters that affect the final forging. To design individual changes simulations of the forging process are performed in simulation program Simufact Forming 2021.1.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobjemové tvářenícze
dc.subjectzápustkové kovánícze
dc.subjectoptimalizace kovacího procesucze
dc.subjectnumerická simulacecze
dc.subjectSimufact Forming 2021.1cze
dc.subjectvolume formingeng
dc.subjectdie forgingeng
dc.subjectoptimization of the forging processeng
dc.subjectnumerical simulationeng
dc.subjectSimufact forming 2021.1eng
dc.titleOptimalizace výkovku korunové hřídelecze
dc.titleCrown shaft forging optimizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSklenář Radek
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record