Show simple item record

Database of personal web pages from Wikipediadc.contributor.advisorFranc Vojtěch
dc.contributor.authorLukáš Kotrbatý
dc.date.accessioned2022-08-30T22:51:36Z
dc.date.available2022-08-30T22:51:36Z
dc.date.issued2022-08-30
dc.identifierKOS-1064879684305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103677
dc.description.abstractV této práci byl vyvinut skript, který dokáže automaticky vytvořit anotovaný dataset obrázků s lidskými tvářemi z dat dostupných na Wikipedii. Skript lze používat opakovaně a vytvořit tak ještě větší datasety, jak se bude Wikipedie zvětšovat. V rámci práce byly vytvořeny dva nové datasety obrázků s lidskými tvářemi –⁠ Wikipeople a Wikifaces. Unikátnost těchto datasetů spočívá v počtu tváří, které jsou označeny atributy souvisejícími s věkem subjektu (věk na obrázku s přesností na rok, datum narození a úmrtí). Mezi další atributy patří jméno, pohlaví, povolání, národnost apod. Wikipeople obsahuje všechna sesbíraná data. Wikifaces je podmnožinou Wikipeople a obsahuje pouze osoby s obrázky, na kterých byl detekován právě jeden obličej a zároveň byl nalezen věk osoby na obrázku. Datová sada Wikifaces se skládá z 604 391 lidí a obsahuje 617 418 obrázků. Vzhledem k tomu, že datová sada Wikifaces obsahuje obrázky, které byly zachyceny za zcela rozdílných podmínek, je považována za posbíranou „in-the-wild“. Kvalita získané anotace byla statisticky vyhodnocena se zaměřením na nejnáročnější část –⁠ věk osoby na snímku. Dále byly úlohy odhadu věku a pohlaví formulovány jako klasifikační úlohy a pomocí Wikifaces datasetu byla natrénována sada konvolučních neuronových sítí. Databáze AgeDB byla použita jako benchmark a výsledky naznačují, že vytvořený dataset by mohl být, s ohledem na možnou nepřesnost některých atributů, využit v poli počítačového vidění, stejně jako k dalšímu zkoumání.cze
dc.description.abstractIn this thesis a script, which can automatically create annotated facial images dataset from data available on Wikipedia was developed. The script can be used repeatedly, creating an even larger datasets as Wikipedia grows. Two new facial datasets were created as a part of the thesis –⁠ Wikipeople and Wikifaces. The uniqueness of these datasets lies in the number of faces that are annotated with attributes related to the subject's age (age in the picture with year precision, date of birth and death). Other annotated attributes include name, gender, occupation, nationality and so on. Wikipeople contains all the collected data. Wikifaces is a subset of Wikipeople and contains only people with images in which exactly one face was detected and at the same time the age of the person in an image was found. Wikifaces dataset is composed of 604,391 people and contains 617,418 images. Because the Wikifaces dataset contains images which have been captured under completely uncontrolled conditions it is considered as 'in-the-wild' assembled. Quality of the obtained annotation was statistically evaluated, with focus on the most challenging part –⁠ age of the person in an image. Furthermore, the age and gender estimation tasks were formulated as classification problems and a set of convolutional neural networks were trained using the Wikifaces dataset. AgeDB was used as a benchmark and the results suggest that even though the Wikifaces dataset contains some noise it could be used in the computer vision field as well as for further research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWikipediecze
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcze
dc.subjectbig datacze
dc.subjectklasifikace pohlavícze
dc.subjectklasifikace věkucze
dc.subjectdatabáze obličejůcze
dc.subjectin-the-wild datasetcze
dc.subjectWikipediaeng
dc.subjectconvolutional neural networkseng
dc.subjectbig dataeng
dc.subjectgender classificationeng
dc.subjectage classificationeng
dc.subjectimage dataset of faceseng
dc.subjectin-the-wild dataseteng
dc.titleDatabáze osobních stránek z Wikipediecze
dc.titleDatabase of personal web pages from Wikipediaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Martin
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record