Show simple item record

Digital odometer and speedometer development on Arduino platformdc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorVojtěch Remeš
dc.date.accessioned2022-06-23T22:53:46Z
dc.date.available2022-06-23T22:53:46Z
dc.date.issued2022-06-23
dc.identifierKOS-1089127901205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102946
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje vývoj low-cost zařízení, které dokáže určovat relativní polohu v místní souřadnicové soustavně. Toho je docíleno pomocí čtení dvou inkrementálních rotačních elektrooptických enkodérů, z nichž jeden slouží k určování ujeté vzdálenosti a druhý k zjišťování úhlu vychýlení z jízdy přímým směrem. Zpracování příchozích signálů se provádí na desce Arduino, která také zajišťuje komunikaci s externím zařízením, a to pomocí Bluetooth modulu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the development of a low-cost device that can determine the relative position in the local coordinate system. This is achieved by reading two incremental rotary electro-optical encoders, one of which is used to determine the distance traveled and the other to determine the angle of deviation from moving in a straight line. Incoming signals are processed on the Arduino board, which also provides communication with an external device using a Bluetooth module.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectodometrcze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectrotační enkodércze
dc.subjectIMUcze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectodometereng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectrotary encodereng
dc.subjectIMUeng
dc.subjectBluetootheng
dc.titleVývoj digitálního odometru a tachometru na platformě Arduinocze
dc.titleDigital odometer and speedometer development on Arduino platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHodík Štěpán
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record